Søster Mathildes Gate, Lørenskog

Parkeringsanlegg.

Parkeringsanlegg.