BTA: 6.808 kvm.
Største leietaker: Moreld AS/HitecVision