BTA: 5.662 KVM.
Største leietaker: Felleskjøpet AS