Eiendommene består av kontor og forretning sentralt på Strømsø.