Kombinasjonsbygg, består av kontor og lager.

Dagen leietaker er bl.a. Utleiesenteret.