BTA: 7.722 kvm.
Største leietaker: Karsten Moholt AS