Eiendommen består av forretning, kontorer og leiligheter.

Huser i dag Josefsson frisør.