Kobbervikdalen kombinasjonseiendom.

Dagens leietaker er ABB.