Er tatt i bruk 1. februar 2019 med ABB som leietaker på hele eiendommen.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Er tatt i bruk 1. februar 2019 med ABB som leietaker på hele eiendommen.