Er tatt i bruk 1. februar 2019 med ABB som leietaker på hele eiendommen.

Er tatt i bruk 1. februar 2019 med ABB som leietaker på hele eiendommen.