Eiendommen består av forretning og kontorer.

Leietaker er Torget Apotek.