Eiendommen består av bilforretning, kontorer og store utstillingsarealer.

Leietaker er Automobilkompaniet.

Eiendommen består av bilforretning, kontorer og store utstillingsarealer. Leietaker er Automobilkompaniet.