Eiendommen består av bilforretning, kontorer og store utstillingsarealer.

Leietaker er Automobilkompaniet.